Христо Златинчев

Христо Николов Златинчев (Христо Н. Златинчев) е български писател, редактор и педагог. Учителства в София. Автор на „Отечествознание” (учебник за трето отделение, 1921), „Татковината - стожер при обучението: Методическо-практически опит за цялостно обучение в рамките на съществуващата учебна програма за IV отделение” (1938), както и на историческите книги „Ивайло” (1925, 1931), „Цар Петър” (1925, 1937), „Крум” (1925), „Победеният полководец” (1926), „Борис” (1926), „Цар Иван Александър” (1927, 1931), „Асен ІІ” (1927), „Падането ни под турците” (1927), „Св. св. Кирил и Методий” (1928), „Симеон” (1928, 1936), „Цар Крум” (1930, 1938), „Цар Асен ІІ” (1931), „Под турско иго. Около 1393 година” (1931), „От Тертера до Шишмана” (1927, 1931), „Асен І” (1931, 1937), „Цар Самуил” (1931, 1937), „Исперих. Разкази из живота на старите Българи” (1934, 1939), „Цар Борис” (1934), „Патриарх Евтимий” (1934, 1940), „Цар Симеон” (1936), „Калоян” (1937), „Под гърците” (1931, 1937), „Цар Асен ІІ” (1937), „Из българските земи под чужда власт” (1939), „Из северна България” (1939), „Из Югозападна България” (1939), „Рая (Разкази из живота на българите в началото на турското робство)” (1943), „Чудният народ. Разкази за старите тракийци” (1943), „При дядо Велю. Разкази за старите славяни” (1936), „Верски учения (Богомили, исихасти, адамити)”, „Кървава броеница” (1947) и др.


Публикации:


Поезия:

СЪН/ брой 100 ноември 2017


Публицистика:

ИЗ ЖИВОТА НИ ОКОЛО 1018 г./ брой 90 декември 2016