ХОРАТА

Едуард Милитонян

превод: Ваня Ангелова

ХОРАТА

Видях и чух:
хората се отделят от думите,
влачат се към своето натрупано мълчание.
И ако говорят, говорят само за простите неща:
за хляба,
за това как да се напият,
за предателството.
Хората са като камъни мълчаливи - като идоли
със счупени носове и уста.


ПРОФИЛЪТ НА ДАНТЕ

Вашият профил, о Данте,
е като лампа,
излъчваща ту светлина,
ту студена бдителност.

Вашата сянка, о Данте,
е като люлка във времето,
клоняща ту към рая, ту към ада,
провождайки другите сенки.


МАЛКО

За да разбереш кучето,
стани котка.

За да разбереш котката,
превърни се в мишка.

За да разбереш себе си,
малко е да си човек.

Трябва да си малко куче,
малко котка и малко мишка.