ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Абхай Кумар

превод: Георги Ангелов

Винаги съм бил тук
като свободния вятър
или падащите листа,
като сияещото слънце
или струящите потоци,
като чуруликащите птици
или разтворените цветни пъпки,
като лазурното небе
или празното пространство -
никога не съм се раждал
и не съм умирал.