ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА

Регионалната библиотека „Христо Смирненски” и Дружеството на писателите в Хасково организират среща с Благовеста Касабова на 7.12.2016 г. Богатия творчески път на известната писателка, изявяваща се основно с литературна история и критика, ще бъде очертан от Мина Карагьозова. Благовеста Касабова е авторка на редица книги, свързани с изявите на Калина Малина, Баба Тонка Обретенова, Мара Белчева, Фани Попова-Мутафова, Евтим Евтимов и други известни български творци. Поетът-издател Трендафил Василев ще сподели впечатления от книгите на Б. Касабова, реализирани от неговото издателство „Българска книжница”.

Иван Енчев