СВ. ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИ – „ПРОПОВЕДИ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА”

Книгата включва дванадесет слова на св. Лука Войно-Ясенецки за Христовите страдания, издадена е от Църковно настоятелство при църква „Света Параскева”, гр. Пловдив.


св. Лука Войно-Ясенецки. Проповеди за цялата година. 2015 г.