НЕ ЗНАЯ ИМЕТО НА РЕКАТА…

Бижан Джалали

превод: Георги Ангелов

***
Не зная
името на реката,
в която ще потъна.

***
Целия ми живот -
пеперуда
и полет
в търсене на цвете,
което го няма.

***
Отдавнашният ми спор със света
е към края си.
Та нали от двама ни
остана само светът.