Георги Батаклиев

Георги Петров Батаклиев, български преводач на антична поезия, издател, преподавател по латински и гръцки език, е роден на 24.01.1910 г. в град Казанлък. Завършва класическа гимназия във Варна (1928) и класическа филология в Софийския университет (1932). Учител по гръцки в Кюстендил, Пловдив и София (1932-1945). През 1945-1949 г. ръководи издателство „Българска книга”. Уредник на изданията на изданията в Института „Христо Ботев” при БАН (1949-1951), редактор в изд. „Наука и изкуство” (1952-1958), секретар на сп. „Исторически преглед” (1958-1959), редактор и завеждащ Езиковата редакция в „Българска енциклопедия” при БАН (1959-1970). Автор на книгите: „Антична стенография” (1933),„Кратка антична митология” (1945), „Стенографски речник” (в съавт. с Г. Тръпчев, 1954, 1961), „Антична митология. Справочник” (1985, 1992, 2011), „Антични крилати думи. Малка енциклопедия” (1994), „Латински и гръцки крилати думи” (2013). Занимава се с въпроси на стенографията и транскрипцията. Превежда Апулей, Омир, Хораций, Вергилий, Овидий, Хелиодор, Катул, Тибул, Проперций, Орфей и др. Заслужил деятел на културата (1981). Умира на 11.04.1994 г. в София.


Публикации:


Преводи:

ДРЕВНОГРЪЦКИ ПОЕТИ/ брой 89 ноември 2016