ОТВЪТРЕ И ОТВЪН

Едуард Милитонян

превод: Георги Ангелов

ОТВЪТРЕ И ОТВЪН

Когато тя стана кълбообразна,
тоест превърна се в глобус,
някои народи и държави
се плъзнаха, потънаха в историята.

Останаха онези, които с крака се вкопчиха в земята,
като птиците:
Египет, Рим, Персия, Гърция,
Армения…

За да се задържиш и да заслужиш глобуса,
трябва да си малко птица.

Едгар По каза: гарван.
Бодлер се усмихна: само албатрос.


АХИЛЕС И КОСТЕНУРКАТА

Леконогият Ахил бе по-стремителен от костенурката.
Когато той профуча край нея,
само петата му видя костенурката
и притихна в мрачно предчувствие.
Сви се в черупката си
и поблагодари на бога
за тази твърда броня.

Не знаеше костенурката
че се движи натам,
накъдето и Ахил чевръстият,
без да изостава,
без да изостава.


ТЪРСЕНИЯ

Диоген
запали фенера си
и всеки ден
търсеше човека -
и не го откриваше.

Човекът
запали фенери,
запали неонова светлина
и всеки ден
търси Диоген -
и не го намира.