ИВАН СТЕФАНОВ – „ЕРОЗИЯ”

Кое е забележителното в тези повече от петдесет кратки разказа? Под живата кожа на почти всеки разказ прозира едно от най-уродливите явления на съвременния свят. Ерозията не като механично разрушаване, а ерозията на духа, на морала, на човешките взаимоотношения, на представите за добро и зло, красиво и грозно.

В една голяма част от разказите тази ерозия има отблъскваща роля, в друга част се разкрива разрушаването на най-здравите взаимоотношения, каквито са те между родители и деца, между братя и сестри, между еднокръвни роднини.

Ангел Христов


Иван Стефанов. „Ерозия”, разкази, 2016 г.