ДОНКА КОЛЕВА – „ПРОСВЕТКИ”

Моята редакторска помощ, като замисъл беше: Донка Колева да продължи с ускорение своя литературно-творчески старт към още по-високи постижения! Защото има потенциал да стане голямо, самобитно, „провадийско” явление на сатиричния фронт…

…Приятно четене, уважаеми читателю!

И… „На добър път!” към щастливо творческо бъдеще, Дони!

Панчо Недев


Донка Колева, „Просветки”, 2016 г.