ХРИСТО МЕДНИКАРОВ – „ОБИЧ И ПАМЕТ ЗА РОДЕН КРАЙ”

Прави впечатление, че във времена като нашето - без национални приоритети, силно политизирано, с бедно и апатично население, все повече автори обръщат поглед към краезнанието. В него те намират отдушник от наболелите проблеми. Връщат се назад в историята на родното място. Възраждат за нов живот избледнелите ликове на достойни предци. А нерядко чрез спомена - и цели селца и махали, отдавна обезлюдени и превърнати в руини. Тези им занимания, събрани в книги, са начин за опазване на българщината по места. Особено днес, когато у нас безконтролно нахлуват всякакви чуждестранни идоли и съмнителни естетически ценности. Българщината възвеличава и новата книга на Христо Медникаров - “Обич и памет за роден край”, изд. “Слово”, Велико Търново. В нея авторът се спира на Елена и Еленския край, на старата столица и на финала - на родната си махала Разпоповци. Мащабен труд, по страниците на който на преден план изпъква психологическата нагласа на балканджиите.

Георги Н. Николов


Христо Медникаров. „Обич и памет за роден край”. Издателство „Слово”. Велико Търново, 2015 г.