Кочо Топузоски

Кочо Топузоски е роден на 10 януари 1951 година в град Крушево, Македония. Основно и средно образование завършва в родния си град, а висше - в Юридическия факултет в Скопие. По професия е адвокат. Занимава се предимно със социални, обществени и държавни дела. Член е на Управителния съвет, както и секретар, и отговаря за международното сътрудничество на Дружеството на писателите на Македония. През 1968 г. издава първото си стихотворение в „Млад борец”, а след това публикува свои творби и в „Студентска дума”, „Стремеж”, „Съвременност”, „Помисли”, „Входен билет” и други вестници и литературни списания. През 1975 година публикува първата си поетична книга „Нощни делби” („Съвременност”). По-късно излизат от печат и други негови произведения: „Питу Гули 1865-1903 - живот и след това” (1995 г.; историографски преглед; НКС „Десет дни Крушевска република”, Крушево); „Болезнена заблуда” (2003 г., поезия, „Матица македонска”, Скопие); „Питу Гули - живот и след това” (2003 г.; второ допълнено издание; „Матица македонска”, Скопие); „Никола Карев - живот и след това” (2005 г., монография, „Матица македонска”, Скопие); „Никола Карев - пътуване из документите” (2008 г., монография, „Матица македонска”, Скопие); „Припознаване” (2012 г., поезия, „Матица македонска”, Скопие); „Войводата Питу Гули 1865-1903″ (2015 г., монография, „Силсонс”, Скопие); „Послания и ридания” (2016 г., поезия, „Диалог”, Скопие). Представен е в няколко сборника, алманаси и антологии, сред които в „Поетите от Македония, родени в свободата” (Стружки вечери на поезията, Струга, 1977 г.) и в многотомното издание „Македонска литература”, 92 том на „Съвременна македонска поезия” (НИД „Микена”, Битоля, 2008 г.). Носител е на много национални и международни награди. Негови стихове са превеждани на френски, английски, руски, сръбски, албански и румънски език.


Публикации:


Поезия:

СТЪПИСАНО ВРЕМЕ/ превод: Ваня Ангелова/ брой 89 ноември 2016