ИВАНКА ПАВЛОВА – „ГАТАНКИ В РИМИ”

Гатанките пленяват и деца, и възрастни. Те служат не само за забава, но и развиват способността да мислим, да сравняваме, да намираме приликите между нещата. Така ни правят по-наблюдателни. А това е особено полезно за малките.
Стихотворната форма на моите гатанки ще ги улесни да ги запомнят и да ги споделят със своите другарчета.
Дайте шанс на вашите деца и внуци да изживеят радостта на откривателството.

Иванка Павлова


***

Моята тънка премяна,
от мен самия тъкана,
хем ми е къща, хем в нея
мога и да се люлея.
Стана си крия в гъстака -
нито се вижда, ни трака.
Имам ли гости крилати,
все някой ще си изпати.
(Паякът)


Иванка Павлова. Гатанки в рими. Пловдив, ПУХ, 2016