СТИХОВЕ

Владимир Кафаров

превод: Георги Ангелов

***

Благодаря ти,
лампо моя -
най-първа,
най-вярна
моя читателко.
Благодаря ти,
лампо моя.
Твоят абажур е като планета,
а ти си
роднина на фаровете
и бордовите светлини
на корабите -
морски,
въздушни
и междупланетни.
Благодаря ти,
лампо моя,
подобна на планета.
Бих написал още
много за теб,
но и двамата сме уморени.
Нека си починем,
лампо моя,
лампичке,
лампичке ти моя.


***

Отначало бяха грешките,
опитът идваше после.
Ти реши да го предадеш,
но и тук сгреши:
на кого е нужен опит
изцяло от грешки?


***

Бавно,
много бавно
набираш сила
за стремителен скок.
Набираш сила столетия,
а летиш само миг.
Но и това е достатъчно,
за да се съкрати разстоянието
за онзи,
който ще полети след теб.
И все пак
мислиш със замряло сърце
как да продължиш своя полет.