НАДЕЖДА РАДЕВА – „МАЛКИ ПРИКАЗКИ ЗА НАНИ”

Написах 18 кратки приказки, разказани на език, разбираем за деца в най-ранна (яслена) възраст - до 3 години. Приказките са елементарни, но съдържат поука или логичен край. Вярвам, че са интересни, защото бяха измислени и разказани спонтанно, за да развеселят или успокоят моето внуче.

Н. Радева


Надежда Радева. Малки приказки за Нани. Издава ССП - Русе, 2016 г.