ПИСАТЕЛИ

Димитър Стойчев

Няколко български писатели седят в бирарията и пият.
Разговор, разбира се, литературен. След втората бира един от тях напуща компанията.
- Бездарник! - казват всички за излезлия.
След четвъртата бира втори напуща компанията.
- През целия си живот той само глупости е писал! - отсичат всички.
След осмата бира трети от компанията си отива.
- Манияк! - присъждат всички.
След двадесетата бира на масата остава само един. Около него се чува шум. Той мисли, че още някой е останал.
- И ти си идиот! - изревава той.
От съседната маса му забелязват:
- Господине, не се бъркайте в чуждите компании!
- Не се безпокойте - отговаря писателят - това се отнасяше до нашата маса…


сп. „Смях”, г. 3, бр. 117, 17 ноември 1913 г. Публикувано под псевдонима Пройдоха.