ИВАНКА ПАВЛОВА – „ЗРЕЯ В МЪЛЧАНИЕТО”

Книгата съдържа седем цикъла: „Знаци по пътя”, „Сърцето - пеперуда плаха”,”На добър час, сине!”, „Златна болка в тъмни клони”, „Превъзмогване „Болничен цикъл”, „Тристишия” и „Кратки творби в проза”.
Малко е да се каже, че стиховете на Иванка Павлова се четат на един дъх. Свежестта и зрелостта на произведенията, изстраданите пориви, дълбоката изповедност, търсенето на хармония с природата и най-вече култът към красотата са може би най-притегателното нещо в тази поезия

Анита Коларова

——————————

* * *
Благодаря ви, думи, че ви има.
Не знам как другояче бих могла
да изразя дори неизразимото,
неуловимото като мъгла.
Благословени думи - мост прекрасен
между душите ни в тела-затвор.
Да бъдеш чут - каква потребност властна
да ти отвърне глас, да срещнеш взор.
Животът свои правила си има -
след слънце ураган те връхлети.
Слепец, вървящ край пропасти незрими,
поет, въздигащ се към висоти.
И в този свят студен на сметки дребни
да изкрещиш безумно, си готов -
така неистово ти е потребна
единствено човешката любов…


Иванка Павлова. Зрея в мълчанието. С., 2016, 156 с. Художник - Илия Пашов