Григор Джаникян

Григор Джаникян е арменски писател, публицист и преводач. Роден е на 2 декември 1944 г. в Хасково. От 1946 г. семейството му живее в Армения (СССР). Там той завършва специалността Френски език и литература в Ереванския държавен филологически университет „Валери Брюсов” (1966). През 1999 г. завършва Литературния институт „Максим Горки” в Москва. През 1994 и 2005 г. специализира художествен превод в Париж в департамента за преводачи към министерството на културата на Франция. Работи изключително в областта на литературната периодика и издателска дейност. Член е на Съюза на журналистите на Армения от 1968 г. и на Съюза на писателите на Армения от 1973 г. Заместник-председател на Съюза на журналистите на Армения от 2002 г. Автор на много книги с художествена литература и публицистика. Творбите му са известни в Армения и диаспората. Редактор, главен редактор и директор на редица водещи в Армения издателства, вестници и списания (издателство „Дал”, вестник „Ай зинвор”, вестник „Гракан терт”, списанията „Гарун”, „Айютюн”, изданието за театър „Ушарар” и др.) Бил е специален кореспондент на изданието „Верацнвац Айастан”. Носител на редица престижни награди за художествена литература и публицистика в Армения и Русия. Превежда от френски език. Негови творби са преведени на руски, френски, испански, литовски, български език.


Публикации:


Проза:

ПЪТУВАНЕ КЪМ ДЕТСТВОТО/ превод от арменски език: Елизабет Кечян/ брой 89 ноември 2016

МРАЧЕН ДЕН, СВЕТЛА НОЩ/ превод: Елизабет Кечян/ брой 103 февруари 2018