ТЕАТРАЛНИЯТ ОТЗИВ

Сирак Скитник

Театралният отзив у нас в повечето случаи се занимава с автора на поставената пиеса, със самата пиеса, с история и предистория, и твърде рядко със същността на сценичното представление. За у нас първото наистина е почти необходимо - при нашата култура и неосведоменост.

Но информация и преценка на едно изкуство са две различни работи. Литературно и сценично творчество също претендират за две различни области.

Че авторът е талантлив, че пиесата е интересна - това може да говори само за добрия репертоарен критерий на известен театър, но съвсем не за ценността на неговите сценични разбирания и творчество. Трансформирането на литературния материал в сценичен - това е специално изкуство - и то трябва да бъде предмет на театралния отзив. Особено у нас, където рядко попадат на сцената оригинални наши пиеси.

Сцената има свои проблеми, театралното представление - свои закони и усилията за решаването на тия проблеми от режисура и артисти - това е нашият успех, или неуспех - и той подлежи на преценка.

По тоя път само театралната критика и отзив могат да бъдат сътрудници на театъра.


в. „Слово”, бр. 1746, 1928 г.