НА РАЗСЪМВАНЕ…

Елчин Искендерзаде

превод: Георги Ангелов

***
На разсъмване,
още преди да почувствам
човешки дъх,
си спомних за теб,
теменужке!


НА ДЖЕЙН ДИК, НАЕМЕН ВОЙНИК
НА АМЕРИКА, ВОЮВАЩ В ИРАК

Отначало те оставиха без работа,
прояждайки те отвътре.
После рокът
и хероиновата свобода
те докараха до наркоманията.
А още по-късно ти стана убиец.
И ето те сега - двадесетгодишен
жалък скитник, без племе, без род.
И когато отново почувстваш
миризмата на смърт
от омърсените с кръв ръце,
Америка отново и отново
крои саван за Статуята на Свободата.