Елчин Искендерзаде

Елчин Искендерзаде (Эльчин Барат оглы Искендерзаде), азербайджански поет, е роден на 16.09.1964 г. в град Шуша, Азербайджанска република. През 1981-1986 г. завършва висше образование във факултета по механика в Азербайджанския Политехнически Институт. Доктор на филологическите и техническите науки, професор. Действителен член на много академии по цял свят. От 1997 г. е член на съюзите на писателите на Азербайджан, Турция, Русия, Киргизия, Иран, Румъния, България, Северен Кипър, Ирак, Косово и др. страни. Носител на национални и международни награди за литература. Президент на международната научна академия «Вектор» от 1994 г. Главен редактор на международното научно-популярно списание «Вектор» (от 2002 г.) и международното литературно списание «Баяты». Посланик на ООН по международните награди (от 2009). Председател на Тюркския отдел в Европейската академия за естествени науки (от 2009). Автор на повече от 130 научни работи, 41 изобретения, 8 монографии и учебни пособия, 86 художествени и научни книги. Научен редактор на повече от 200 художествени и научни книги. Произведенията му са преведени на езиците на народите от СНГ, а така също на английски, немски, френски, румънски, български, македонски, албански, персийски, арабски и др. езици.


Публикации:


Поезия:

НА РАЗСЪМВАНЕ…/ превод: Георги Ангелов/ брой 88 октомври 2016