ВЕЕ ВЯТЪРЪТ ЗЪЛ, СТРАХОВИТ…

Олга Яшкина

превод: Йордан Янков

***

Вее вятърът зъл, страховит.
Плуват бавно води ледоносни.
А край Кама пътека върви
към селцето, очакващо гости.

По брезите снегът се топи -
под кората им сокът се труди…
Ако вятърът днес ги приспи,
утре слънцето ще ги събуди.