Наталия Налегач

Професор Наталия Валериевна Налегач (Наталья Валерьевна Налегач) е руски литературовед и критик. Завършва факултета по филология и журналистика (1995) в Кемеровския държавен университет, Русия. Доктор на филологическите науки (2013), доцент в Катедрата по журналистика и руска литература на ХХ век към Кемеровския държавен университет. Специалист е в областта на руската поезия на ХХ век, автор на научната монография “Поетика на отражението” на Инокентий Аненский и феноменът на поетическия диалог в руската лирика на ХХ век” (Кемерово, 2012); на учебника “Митология и митологопоетически анализ на литературното произведение” (Кемерово, 2005); “Поетика на отражението: И. Аненский и руската поезия на ХХ век” (Кемерово, 2009), а така също на 100 научни статии и литературно-критически есета за творчеството на руските поети. Един от съставителите на поетическите антологии за кузбаските поети: “Поезията на Кузбас: ХХ-ХХІ век” (т. 3: Поети на 70-80-те години, Кемерово 2014); “Слънцестоене: стихове на кузбаски поети” (Кемерово, 2015). Живее в Кемерово, Русия.


Публикации:


Критика:

ОТРАЖЕНИЯТА НА КИРИЛИЦАТА/ брой 88 октомври 2016