ПРЕХОЖДАНЕ ПРЕЗ СВЛАЧИЩА

Борис Борисов

ПРЕХОЖДАНЕ ПРЕЗ СВЛАЧИЩА

Прехождаме
по път през свлачища -
изпод земята рукнали сълзи.
Родино-дъще, спри да плачеш ти,
огледай се, тръгни.
И се пази…


СТИГА!

При взрив в завода за боеприпаси
в Горни Лом загиват 15 човека

Когато ти отнемат парите, си казваш:
Само да имам работа.
Когато ти отнемат работата, си казваш:
Само да имам здраве.
Когато ти отнемат здравето, си казваш:
Само да съм жив.
Когато ти отнемат живота,
какво ще кажеш?

1 октомври 2014


ЩАФЕТА

С последни сили,
вече без сили,
гълтам последните метри,
изплезил език,
чух
взрива на сърцето ми.

Изпреварвам накрая,
себе си изпреварвам,
но там
няма никой,
няма кому
щафетата да предам.

Аз я поех,
аз я стисках
като сабя в дланта си.
В сърцето я скътах,
задъхан
на дълга дистанция…

Ще умра на финала,
ще замра
досущ като паметник,
вдигнал високо
щафетата -
моето знаме.


ПРЕДСКАЗАНИЕ

Един да има грешен между нас,
ти, Боже, всички ни наказваш…
Отчаяхме се, Боже!
А грешните се умножават…

Но вярваме,
ще мине време, дълги времена…
Един да има праведен сред нас,
ти, Боже, пак ще ни обичаш.


ИЗЦЕЛЕНИЕ

Във вечния град
със статуите - щрак,
с катедралите - щрак-щрак,
с триумфалната арка - щрак-щрак, щрак,
с фонтаните - щрак-щрак, щрак-щрак,
фотоапаратът ми се повреди.

Прогледнах.

И видях:
Статуите - ах!
Катедралите - ех!,
Триумфалната арка - ооо!
Фонтаните - охоо!
Хо-хо-хооо…