ИЗ „ЖИВОТЪТ НА КЛИМ САМГИН”

Максим Горки

подбор и превод: Литературен свят

афоризми

Всички страдалци искат жертви, всички и винаги.

Всякое разумно действие на човека неизбежно ще бъде насилие над ближния или над себе си.

Когато човек говори малко, той изглежда по-умен.

Благородните, духовно устойчиви хора, както и благородните метали не се окисляват, тоест не се поддават на ударите на съдбата, нещастията…

Хората се крият един от друг в идеите.

Мисълта е само тогава плодотворна, когато я движи съмнение.

Стремежът към вярата е стремеж към покой.

Само най-великото изкуство - музиката - е способно да се докосне до дълбините на душата.

За каквото и да говорят хората, зад думите на всеки е скрито нещо простичко.

Хуманитарните идеи искат чувство на вяра значително повече от църковните, защото хуманизмът е покварена религия.

Прометей е маската на дявола.

Жената ражда мъжа за жените.

За всяка социална единица съществува кръг от възгледи и мнения, които й са химически сродни.

Личността е комплекс от трайно усвоени мнения.

Неоспоримата истина не иска никакви украшения - тя е проста.

Класификацията на фактите е нещо полезно, ако зад нея не се скрива опит да се примирят непримирими противоречия.

Теориите се строят върху фактите и се проверяват от факти.

В главите шум, а те мислят - ум.

При слаб характер фантазията е отрова.

Всички живеем според необходимостта, а не според Евангелието.

Само чрез пошлостта човек може да бъде разбран.

Шутът е по-необходим на тълпата от героя.

Пред жената има два пътя: или героично майчинство, или приятна свинщина.

Авангардът не побеждава, а загива.

Владичеството на жените не е тежко, но е пагубно.

Ако обществото не цени личността, то я въоръжава с правото на враждебно отношение към обществото.

Мнозинството от хората е готово да се подчини на всяка сила и с това се изчерпва цялата му ценност.

Земята се върти около слънцето, а човекът около своя дух.

Същността на живота е в това да изпееш своята песен и да я изпееш от душа.

Вождовете на цивилизацията гледат на хората като на стадо овни.

Добре облеченият човек по-малко прилича на глупак.

Мислите са като жените, те не са много разнообразни и тайната на обаянието им е в това как са облечени.

Да се мисли с чужди думи е много удобно, за тях не отговаряш, ако се окажат неверни.

Търсенето на душевна близост с жена е най-безплодното изразходване на сили.

Светът ограничава човека, ако човек няма опора в духа.

Мисълта винаги догматизира, иначе тя не може.

Страстите не са пошли, те са трагични.

В практиката на юристите са важни не хората, а нормите, догмите, понятия.

Смисълът на стиха командва ритъма и римата.

По отношение на действителността всеки от нас е ищец, всеки защитава интересите на своето “Аз” от насилията над него.

1925-1936