МИХАИЛ КРЕМЕН

Биография

Михаил Кремен (Грозев) е роден на 1 декемврий 1884 год. в гр. Оряхово. Гимназията е свършил през 1902 год. в Сливен.

На другата година, като студент по литература, печата в сп. „Мисъл” първия си разказ „Първа рожба”.

След това взема участие с разкази и стихове в сп. „Ново общество”, „Мисъл”, „Демократически преглед”, „Съвременна мисъл”, „Знание”, „Съвременник” и „Златорог”.

През 1913 год. издаде сборник разкази „Схлупени стрехи”, а през 1921 год. - книгата си из войната „Брегалница”.

Написал е студиите „Д. Великсин като поет” (1905) и „В полите на Витоша и нейните критици” (1912) и е редактирал „Юношеска библиотека”.

След завършване на образованието си Мих. Кремен беше известно време гимназиален учител, а след това чиновник в Народната библиотека.


„Български поети. Антология”, 1922