БОРСОВИ НОВИНИ

Тихомир Йорданов

Руският тележурналист П. Толстой
се кани да закупи България

Какъв му е сега на българина дерта?
Че казано е вече меродавно:
Толстой е закъснял със своята оферта.
България продадоха отдавна.
На дребно. И на вересия.
Та… нищо не остана за Русия.