ИВАН МИТЕВ – „ЖИВОТЪТ”

Иван Митев ни въвежда в един току-що осветен храм на своето духовно преображение. На иконостаса пред неговия съкровен олтар са подредени имената на цяла плеяда обществени дейци и литератори. Започва се с Апостола на Свободата Дякон Васил Левски и Патриарха на българската литература Иван Вазов. По-после в дългата редица се стига до съвременните мисионери на художественото слово като поета Ивайло Балабанов и разказвача Иван Бунков, последвани от още по-млади български писатели. Все личности, предизвикали уважението на автора.
Погледнато образно, над всичко друго тук доминира един висок амвон с извито стълбище, целият обкован с пъстроцветни скъпоценни камъчета, от който авторът отправя своите послания. Подзаглавието на книгата е „Разговор с приятели”. Всъщност това е едно дълго интервю, осъществено със съдействието на мнозина духовни ратници.
Тя има енциклопедично обаяние и излъчва огромна интелектуална енергия. Чете се с усещане за озарение от живеца на пълнокръвния живот.

Иван Енчев


Иван Митев. Животът. Разговор с приятели. ИК „Опонент”, 2016