ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА ОТ ФИЛИП МАРИНСКИ

Дружеството на пловдивските писатели Ви кани да присъствате на среща с Филип Марински и представяне на новата му стихосбирка „И нося земния си кръст”, 20 септември 2016 г. /вторник/, 18 ч., Литературен салон на читалище „Алеко Константинов”, Пловдив, бул.„6 септември” № 160″.
Представя Иван Д. Христов.

*

Стихосбирката на Марински „И нося земния си кръст” е една равносметка - изповед за изминатия житейски път, за нравствените търсения и падения, за разочарованията и оскъдните радости, за вярата и безверието. Стиховете ни покоряват с нежната си лиричност, чистота и искреност на чувствата. Авторът търси потребност от доброта, красота и човечност в отношението между хората.

В десетте цикъла са подбрани и десет тематично разнородни стихове в тях. Те са равносметка на криволичещия стръмен и трънлив житейски път, на извървяното и преживяното през годините, художествено преосмислено от поета.

Стиховете на Филип Марински се леят като бистър родопски извор и омайват жадната ни за поезия душа. Отпили веднъж от него ние се връщаме да утолим отново жаждата си. Повярвайте ми - щом съпреживеете поезията му, с която авторът носи през годините своя земен кръст, ще бъдете духовно възнаградени.

Иван Д. Христов