Андрей Фефелов

Андрей Александрович Фефелов, руски писател, публицист, художник, журналист, e роден в 1972 г. в Москва. Син на писателя Александър Проханов. Учи в Московския инженерно-строителен институт, служи в гранични войски на КГБ на СССР. От края на 80-те г. активно печата в изданията с патриотична насоченост. Заместник- главен редактор на в. «Завтра» от 2007 г. Главен редактор на телевизионния канал «День-ТВ» от 2011 г. Член на МОСХ (Московски съюз на художниците). Един от организаторите на художественото обединение «Русский Пожар», основан през 1993 г. върху пепелището на изгорения Дом на Съветите. Автор на книгата с есеистика «Время и деньги» (1997), в която изследва трансформацията на хартиените пари в епохата на войни и революции, както и на други книги.


Публикации:


Публицистика:

РОЗЕНБАУМ, ОПОМНИ СЕ!/ брой 87 септември 2016