ТЕ ГЛЕДАЙКИ, НЕ ВИЖДАТ И СЛУШАЙКИ, НЕ ЧУВАТ

Ермине Навасардян

превод: Георги Ангелов

Чета стихове за рибите,
но те не чуват и не говорят.

Но аз продължавам да чета, защото
родените от дух ще се кръстят с вода.

Хората не чуват поетите, а ораторите,
които ги водят към незавоювани земи.