ЕПИГРАМИ

Турхан Расиев

Из „Не плачи последен” (1978)

СЪАВТОРИ

Слез от общия Пегас:
на реда сега съм аз!

МАЛКА МЕХАНИЗАЦИЯ

Бащините му медали
служат за педали…

ЛОКАЛЕН ПАТРИОТИЗЪМ

Произвежда талаш,
ама е наш!!!

СВИНСКА ЗАЩИТА

- Не обиждайте тинята!
Тя ми е светинята…

ТЪГАТА НА САТИРИКА

Положението ми е безутешно -
искат да съм пишел смешно!

ФАКТИ И БОГОВЕ

Когато фактите говорят,
боговете мърморят…

ЗА РАВНОВЕСИЕ НА ВЕЗНИТЕ

За кон -
законче!
Закон -
за конче!

ОБМЯНА НА ОПИТ

Как от кучетата се браня?
Ами, че като ги храня…

ИЗЛИШЕН ВЪПРОС

Таралеж гали ли се,
сатирик хвали ли се?

ИЗВЪН ГРУПАТА НА ШАРО

Има голям пай
в общия лай!

ЛИТЕРАТУРНО КУЧЕ

Ако лая -
ям калая.
Щом не лая -
ям калая!

ЗАРЪКА

Доста живеят с измами.
Опитай се и ти, мами!

ТАЙНИТЕ СЕ РАЗКРИВАТ

С течение на годините
разкриват се всички тайни.
Вече са известни роднините
на героите… незнайни!

НА ЕДНО СЪБРАНИЕ

Всичко приеха единодушно.
Просто беше задушно…

ОБЪРКАН ПОЕТ

Преди го спираха -
не го разбираха.
Сега го разбират
и затуй го спират.

КРИМИНАЛНА ДРАМА

Вълкът убит.
Овчарят бит.
Агнето го няма.

ТАКТИКА

Всеки обвинява за провала
деветата дупка на кавала.
Обаче никой не я съкращава -
да има с какво да се оправдава.