НОЕМВРИ

Николай Сластников

превод: Тихомир Йорданов

На Тихомир Йорданов,
писателя и преводача

В България е топличко сега.
У нас така е само в юли.
Русия побелява от снега.
И моят град, със сняг забулен,
ми праща бялата тъга.

Във Варна да съм само ден!
С приятеля ми там да си побъбря
на топло. Гост, тук приютен,
аз стих едничък ще измъдря -
на вярна дружба посветен.

Ще кажа: - Ето моя дар.
Вземи го! Повече не питай.
Тук аз съм твой приятел и другар
на булеварда „Цар Освободител”
и на намигащия Галатенски фар.