КРАЙ КОТВАТА…

Шота Иаташвили

превод: Георги Ангелов

***
Край котвата запяват рибите,
здраво затворили хлътнали усти.

На мократа палуба стоят моряци
и гледат птиците, които им превеждат
тези неми песни.


ЛЕТЕЦ

Той полетя за първи път и -
успешно -
прославиха го, преклониха се, благословиха.
За втори път полетя и -
пак успешно -
приеха го, не пожалиха вода и хляб,
дадоха му гребен за крилата.
За трети път полетя и -
също добре -
примириха се, свикнаха.
За четвърти път полетя, но -
напразно -
нарекоха го лош подражател на ангел.
Но и за пети път - все едно - полетя той и -
стреляха,
свалиха го.