КЪСНО УТРО…

Йержи Групински

превод от полски: Ваня Ангелова

***

Късно
утро

Къде
искаш
да отидеш
когато
моите устни
будят
следите
на твоите нозе