ДАНИИЛ ЮРУКОВ – „СЪБРАНО ТВОРЧЕСТВО”

Книгата включва следните произведения на Даниил Юруков: „Брацигово”, „Старо време”, „Спомени из политическия живот на България”, „Злото и церът”, „Размишления върху произхода на българите”, „Константин Величков”. Изданието е фототипно, с предговор на Владимир Батаклиев, който е и съставител, преиздава Граждански комитет „Памет” - Брацигово, а художественото оформление е на Николай Д. Аджеларов.


Даниил Юруков. „Събрано творчество”, Фототипно издание. Издателство „Зеница - НДА”, 2016 г.