ПТИЦИ

Зия Мовахед

превод: Георги Ангелов

ПТИЦИ

Има птици,
които напускат гнездата си.
Отлитат другаде.
А насън после виждат
своите гнезда.
Напролет
отлитат в зимата.
А насън виждат себе си
в пролетта.
Има птици
които нощем и денем
ни оставят сами.
А насън после виждат,
че нощем и денем
са с нас.
Виждал си тези птици.
Ти ги подплаши.
И насън сега виждаш,
че са с теб.


НЕ Е НАПРАЗНА ЛЮБОВТА

Не е напразна любовта.
Това по твоите очи
и по погледа,
който не съм виждал никога,
научих.
Не е напразна любовта.