ПАМЕТ ЗА ПАВЕЛ МАТЕВ

Георги Ангелов

Като главен редактор на електронното списание „Литературен свят” отдавна бях забелязал, че творчеството на големия българския поет Павел Матев като че ли съвсем не е достъпно за широката читателска аудитория.

Форумите, в които понякога просветват откъси от негови стихове или цели стихотворения, набирани често с грешки и непълноти; луксозните пет тома на поета, издавани от Иван Гранитски, най-често недостъпни за обикновения човек поради високите си цени; оскъдните любителски странички в негова памет - всичко това създаваше и все още създава чувство за неудовлетвореност.

Наистина, Павел Матев издаде приживе много книги, но тях просто ги няма в интернет, да не говорим за последните му, особено драматични и остри като социално-философско послание книги.

И тъй като в „Литературен свят” сме се посветили на възраждането на българската литература (предимно последните 120 години), решихме да направим страница и на Павел Матев, без чието присъствие е немислим обстойният обзор на най-новата ни поезия.

Основно набира стиховете му поетесата от Плевен Татяна Любенова, голям почитател на Матевото творчество и която издири голяма част от книгите му, издавани през последните десетилетия.

Снимка на поета от по-младите му години ни изпрати библиотекарката на Зетьовo Донка Ташева, направила много за да има в списанието снимки на стотици писатели; в процес на издирване са и немалобройните преводи, оставени ни от Павел Матев през годините; публикувахме и интервютата, които Татяна Любенова е вземала от незабравимия писател по време на посещенията му в Плевен.

Интерес представляват и посвещенията на поетите Петко Каневски, Дафинка Станева, както и вдъхновените редове на Никола Инджов за неговия поетичен събрат.

Несъмнено направеното е съвсем малко за огромното творчество, което ни остави Павел Матев. Но и то е някакво начало…

А когато довършвах тези редове, ми попадна информацията за асистента по практически руски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Благовест Благоев, успял за 10 години да направи интернет корпус на поезията на известния поет, от който ще могат да се ползват всички негови изследователи. Сайтът ще включва всички 40 стихосбирки на Матев, преводните му книги и мн. др. документи, включително всички любопитни истории около Павел Матев, както и библиографията за него.

Но ето какво се казва още в информацията на търновския вестник „Борба”:

„За съжаление, на този етап Благовест Благоев е замразил идеята си, защото няма средства, с които да стартира изработването на сайта. Няколко години поред той кандидатствал с проект пред Министерството на образованието и науката, която финансира образователни сайтове. Пари не получил, въпреки че платформата, която той иска да създаде, няма да е с цел занимание и четене на поезия, а е насочена към студенти, преподаватели и особено изследователи на Павел Матев. Писал и до фонд „Култура”, откъдето даже и с отговор не го удостоили.”

Благородното начинание на младия човек трябва да успее. А ние ще продължим да вършим своята работа по съхраняването на делото на Павел Матев.