ЛЕГЕНДА ЗА АРАМ

превод: Литературен свят

В стари времена имало в Армения цар на име Арам. Случило се така, че в един от боевете той попаднал в плен на асирийския цар Носор. Победителят поставил условие:

- Десет дни ще останеш без хляб, гладен. На единадесетия ден ще се състезаваш с мен в стрелба с лък - ако победиш, ще те пусна невредим, ще се върнеш при своя народ с достойни за цар подаръци.

На следващия ден Арам поискал от арменската армия, която била на границите на Асирия, да му донесат най-красивата броня.

Асирийските пратеници побързали на път.

Арменците веднага се досетили, че царят им намеква нещо и за да спечелят време и да помислят, задържали пратеници цяла нощ. На разсъмване асирийците поели по обратния път и дали на цар Арам бронята.

Те не знаели, че в нея е скрит тънък-претънък хляб. А и никой в онези времена не бил чувал за лаваш - върви се сети, че хляб може да се скрие в броня.

Взел Арам бронята, а после изведнъж казал, че тя не е най-красивата. Нямало какво да се прави, пак тръгнали пратениците и донесли нова броня.

Но и тя не харесала на арменския цар. И пратениците всеки ден до изтичането на уговореното време пропътували същия път и всеки път, без да знаят, донасяли лаваш на Арам.

На единадесетия ден Арам и Носор излезли на стрелбището.

Носор бил сигурен, че Арам, останал без хляб, е паднал духом и без сили и че изгубил точността на окото си. Но - чудо! - Арам победил в състезанието и с чест се върнал в страната си. Арменският хляб го спасил.

Върнал се царят и наредил да се разгласи по цялата страна: занапред в Армения вместо други хлябове да се пече лаваш.

——————————

в. „Доброе утро”, бр.1-2, 2012 г.