ЕЗДА

Тихомир Йорданов

ЕЗДА

Ни дъх ни е останал, нито капка сила.
И знам ли колко този тръс ще продължава
с качената на европейската кобила
нещастна българска държава.


ПОСЛЕДНО ПЛАВАНЕ

Неверни са последните ни дни.
Побратим мой с Хароновия бриг отплава
към бряг един във океан безбрежен,
където няма място за дележа
на почести, богатства и жени.
Там честно името остава.
Там няма незаслужени награди.
Натам ли тръгна ти, Никола Радев?