ЛЕНТЯЙСКИ МИНУТИ

Димитър Стойчев

*
Ако всеки ден не виждаш хиляди глупости - това е най-верният признак, че си оглупял сам.

*
Леките жени са като бонбоните: обикновено вредят, но все пак винаги са приятни.

*
Умната жена и наивната са еднакво опасни: първата винаги може да излъже мъжа, а втората - да бъде излъгана за негова сметка.

*
Между женомразците и женолюбците разликата е следната: обикновено първите никога не мислят за жените, а вторите пишат против тях.


сп. „Смях”, г. 2, бр. 145, 1 юни 1914 г. Публикувано под псевдонима Viveur.