Иван Здравков

Иван Здравков Милев е роден на 12 май 1941 г. в с. Долни Цибър, област Монтана. Завършил ломската гимназия „Найден Геров”, българска филология в СУ „Свети Климент Охридски”. Бил е работник, журналист, отговорен редактор в ЛИК, БНТ. Поет, прозаик и журналист. Книги с поезия: „Закълнете се в солта” (1977), „Вечерна чаша” (1985), „Любовен живот” (1990), „Не гасете любовната свещ” (1997), „Дихания” (2004), романа „Сенки бродници” (1992). Създател на кратката форма за творческо писане Дихания. Член на СБП.


Публикации:


Поезия:

РЕАНИМАЦИЯ/ брой 87 септември 2016

ЧЕТЕЙКИ ОМИР/ брой 114 февруари 2019


Критика за Иван Здравков:

ТВОРЧЕСКА МЪДРОСТ И ХУДОЖЕСТВЕНА СИЛА/ автор: Стефан Коларов/ брой 115 март 2019