СПРЕЖЕНИЕ

Петър Краевски

СПРЕЖЕНИЕ

Аз, който съм Ние
и ние, които сме Аз…
Салах Ахмед Ибрахим, 1968 г.

Цитатите по Ибрахим,
възторзите по Господинов -
на аза множествената склероза.

Очарователна амнезия в поезията!
Всеопрощаваща поезия в амнезията!

Защото Бог е нашата граматика,
а вярното спрежение е: Той Сме.
И всичките останали варианти. Сме.


НИМА

Нима дойде поетът с главно „П”,
огромен като триумфална арка,

Поетът,
който трябваше да се напие
до богоравност с нашите метафори,

Поетът,
който трябваше да ни изпее
от свое име на световните езици,

Поетът,
който трябваше да ни пребъде
и в бъдещето да ни примири…

Нима дойде Поетът с главно „П”,
което ще е нашето бесило?

Нима.


R. E. M.

Сънувах Дикинсън до По и Уитмън,
които казаха в едно с човешки глас:
- И днес не ни присъдиха награда за поезия.
Отвърнах им:
- Ами, честито!


ТРИПТИХ ЗА ЛЕВСКИ

1.

Пред паметника на Апостола.

Властта.
Народа.

А между тях - въжето.

2.

Над паметника на Апостола -

заря,
ура,
възторзи по балконите

и после - пак под игото
на турските сериали!

3.

Зад паметника на Апостола
деца играят на въже.