ПОЗНАНИЕ ЗА НАРОДА ПО ПРИЗНАКА: ТЯХНО И НАШЕ

Денис Тукмаков

превод: Литературен свят

Има такова либерално клише: ако искате, тъй да се каже, да познаете народа и неговата култура - влезте в първата крайпътна тоалетна: там всичко ще ви стане ясно.

Но аз бих предложил друго.

Пътуваш ли из Русия - спри при която и да е братска могила или паметен обелиск в чест на воините, загинали във Великата Отечествена. Има ги във всяко село. Ето там действително много неща ще ви се изяснят.

Попътувах малко (Тверска, Смоленска, Калужка, Тулска, Рязанска, Владимирска, Нижегородска области, и това не е краят). По пътя си видях десетки стели с каменни звезди, с черна чугунена ограда.

И всяка - в безукорно състояние, колкото и затънтено да изглеждаше селото. Идеален ред и чистота.

Ето какво в действителност говори за нашата култура. И за народа ни също.


http://news-front.info; 28.08.2016 Г.