ЛЯСТОВИЧЕ ГНЕЗДО

Найден Вълчев

ЛЯСТОВИЧЕ ГНЕЗДО

Под стряхата е някъде,
ала къде го?
Укрило се на завет,
но и на ачик,
от кал и сламки е слепено,
а пък в него
какво небе…
И колко чурулик.


БАГРИ

На Петър Караангов

Юни е,
а шапката на Рила си е бяла.
Юли е
и жълта, Добруджа поляга зряла.
Август.
Клюнът на щърчето вече е червен.
Струи Струма.
Странджа люшка дъбов гръб зелен.
Синьото море
искри от изгревни пожари.
Мили ми са
багрите на майчица България.


ПРИТЧА

Глаголил бе пастирът:
ти тях ще ги познаеш
в пустинния си път -
орелът по крилата,
по ноктите лъвът.

Днес тук не съм в пустиня,
обаче и в метрото,
в лице или във гръб,
орел с крило ми маха,
но звяр ми бели зъб.

Годините се гонят.
Върви и разпознавай
сред всички всеки път -
орелът по крилата,
по ноктите лъвът.