МНОГО ЗА КРАТКО

Васил Иванов

Накрая пристигнаха. Направиха няколко кръгчета около планетата и за по-голяма сигурност решиха да се приближат откъм тъмната и страна. Изгасиха светлините и носени от безшумните си двигатели, се плъзнаха в мрака. Искаха, преди да бъдат забелязани, да разберат, обитаема ли е планетата и що за същества са евентуалните туземци.

От далече градът светеше като гледана на слънцето, проядена от молци фланела. Екраните показваха огромен конгломерат от сгради и плетеница от пътища.Това означаваше, че местните доста са напреднали, но не се знаеше доколко са дружелюбни.

Трябваше да са внимателни, защото на други планети бяха имали неблагоразумието да цъфнат посред бял ден и едва отърваха люспите си. Затова бе нужно да преценят до къде, според 3875 стълбовата скала, са стигнали тези тук.

Апаратът се спусна като призрак и увисна над едно силно осветено място. Долу гъмжеше от хиляди същества. Бяха толкова нагъсто, че дори и космически лъч не би достигнал по-далече от нечия глава. Цялото това множество се гърчеше в неконтролируеми спазми.

Грохот, стържене и неистови крясъци се изсипаха в свръхчувствителните уши на изненадания екипаж. Пушеци и безброй разноцветни светлини избухваха в призрачни илюминации, и предизвикваха водопад от сълзи от очите им, но въпреки дългото взиране не можаха да установят никаква закономерност в цялата бъркотия.

След като известно време безуспешно се мъчеха да разберат що за сборище е това и какво действително се случва, капитанът събра екипажа на спешно съвещание. Не бе нужно много време, за да достигнат до заключението, че обитателите на планетата явно са някакви дегенерати и общуването с тях би било опасно, както за живота на екипажа, така и за самата мисия. За нивото по 3875 стълбовата скала изобщо не стана дума. Капитанът издаде заповед:
,,По-бързо и по-далече оттук.”

Корабът блесна с всичките си светлини, изрева с цялата мощ на двигателите си /нещо, което едва ли направи впечатление на тълпата долу/ и със свръхсветлинна скорост си плю на петите.

А долу метъл-концертът продължаваше с пълна сила.