„ИВАН ВАЗОВ. ЕВГЕНИЯ МАРС – ПИСМА”

Пред българския читател е книга с писма между Иван Вазов и Евгения Марс. Първият издател на кореспонденцията между двамата е академик Тодор Павлов, който е и автор на предговора на изданието от 1947 г. Той е бил близък на семейство Елмазови, защото те са му помагали в трудни моменти, свързани с левите му идеи. Тодор Павлов е бил много признателен за тази човешка съпричастност и е изпитвал дълбоко уважение към семейството на Евгения Марс. Не е ясно защо издателите на настоящето издание - Ателие Аб - подминават този факт, красноречив за морала и на Евгения Марс, и на Тодор Павлов. В изданието не се споменава нищо и за сборника с избрани творби на Евгения Марс, който излезе през 2015 г. под редакцията на Елиана Митова с благословията на семейството на Евгения Марс. Но по-важното е че кореспонденцията между дядо Вазов и неговата муза вижда бял свят отново за радост на българския читател.