ТОПЛИЯТ МИ ПОГЛЕД…

Сърджан Духович

превод от хърватски: Ваня Ангелова

***
Топлият ми поглед
се разтваря
в чашата със твоите уста;
на върха на румените бузи
вечното светило заблестя.


***
Коленичил върху студените езера,
лежа върху гнилото великолепие
на изгубения месец
в къдравото сияние на безкрая и страстта.
Скривам се в паякова дупка.
Танцувам с лунното сияние.
Играя си с блестящите звезди.
Подскачам около скритите,
безкрайни планети.