НИКОЛАЙ СТАРИКОВ – „ЛАКОНИЗМИ”

Какъв е главният дефицит на ХХI век? Времето. Времето на Туитър и кратките съобщения.
Николай Стариков е автор на 15 книги за геополитика, икономика и история, обществен деятел, чест гост в ефира на радиото и ТВ, лидер на партията „Велико Отечество”.
И сега той е решил да напише книга в нов формат. В своята книга «Лаконизми» Николай Стариков се е постарал в кратка форма да разкаже на читателя за смисъла и същността на случващото се днес с Русия.
Темите са сериозни: Политика. Власт. Общество.
Ако искате, наречете това лаконизми. Можете да го наречете и първата туитър-книга за политика.
Може на някого именно този формат да помогне да се «включи» в онази сурова реалност, която в случай на нейното игнориране започва да чука по нашия живот с всичка сила.
И ударите на тази реалност са много болезнени, ако си съвсем неподготвен за нея.
И така, добре дошли в реалността!


Николай Стариков. Лаконизмы: Политика. Власть. Общество, 2016