ФАКТИ

Иван Гаджански

превод: Кръстьо Станишев

ФАКТИ

Вгледани в миналото,
проучваме фактите.

Отговорите постигаме
в далечното бъдеще.

Междувременно,
за да правим нещо,
репетираме усмивки.

Като имаме предвид
изискванията на самата работа,
наляво и надясно ги раздаваме,
преди тихо
да ги захвърлим в коша.


ВЯТЪР

Върху несполуките изграждаме новото,
камък по камък, градиво
и съвсем нова наредба,

От обективни обстоятелства спънати,
бързаме към неизследвани сфери.

Страничните наблюдатели
полагат усилия
на прав път да ни изведат.

Главите им в същото време
се полюшват на вятъра необективен.


***
Вятърът на океана разплискан
носи пръски от смърт,
но и въпроси и спомени
ведно със солта.
Там немите риби говорят,
като се блъскат във мрежите
на чистото време.
Вятърът на океана разплискан
си играе със новите мрежи -
в океана - далече -
от твоето око
и от моето.